Audio Bayanat

Home/Audio Bayanat

Audio Bayanat

Audio Bayanat
admin

Sheikh Saadi(Ra)Ki Halat e Zindgi

Shaikh ka naam shaarfuddin, maslah laqab aur sadi takhalus tha. Walid ka naam maslahuddin tha.Dada ka naam abdullah tha. Shaikh Sahab 589 Mutabqat 1333 Main

Read More »